За нас

Предмет на нашата дейност са производството, съхранението и продажба на картофи за семе (посев) отгледани на екологично чисти планиски почви без вредители. Цени на производител.

Предлагаме картофи за консумация и преработка. Екологично чисти, добре съхранени в собствени складове, възможности за доставка на място.

Картофите от Самоковския регион на Софийска област са известни с вкусовите си качества, трайността, екологична чистота и  кулинарен престиж. 

Картофите са традиционна култура за Алино, ние сме трето поколение производители.

Картофите са наша семейна  традиция и бъдеще


Райко Чифлиджанов

+359 887 370 829


View Larger Map
View Raiko Chiflijanov in a larger map

 Example pic