Сортове за засаждане

Сорая - сорт картофи за ср. ранно до късно производство

 

Вегетационен период

Средно ранен до късен

Клубени

Кръгло овални до овални с плитки очи и гладка кожа, жълт блясък на кожата Растение Високо, дружно поникване и буйно развитие, бели цветове

Вируси – PVY- много висока / PLRV- средна

Нематоди – Ro1 и Ro4

Ризоктония – Много висока

Мана – Висока

Обикновена краста – Много висока

Добив - Много висок

Съхранение Много добро

Други Високодобивен сорт предназначен за свежия пазар, отличен вкус, продължително съхранение, подходящ за отглеждане при по-топъл климат Брошура Брошура Сорая

Клубените, които са едри, а броят им в гнездото е среден, са предназначени за прясна консумация, съдържанието на сухо вещество в тях е сравнително ниско.

 

 

Агата - подходящ за най-ранно производство

 

Агатата е много ранен сорт с кръгло- овални клубени с голям брой в гнездо, с плитко разположени очи, изключително гладка кожа и привлекателен външен вид. Подходящ за най-ранно производство , много подходящ за пакетиране.

 

 

Мusica - силен сорт, лесно растящ

 

- Сорт с отлични вкусови качества, удоволствие за любителите на картофа

- Тъмно жълт цвят

- Интересен сорт за отглеждане с висока защита срещу PVY вирус Ro1 до Ro5, както и срещу Pa2

- Перфектен за опаковане и продажба в супермаркетите

- Ранен сорт

 

 

Barcelona

 

- Устойчив на горещини и суша

- Овална форма

- Високи добиви

- Плитки очи, едър, средно ранен

- Светло жълт, отличен търговски вид

 

 

Bordeaux

 

- Тъмно червен, но по едър Monte Carlo, вътре жълт

- Средно ранен, перфектен за опаковане

- Високи добиви

 

 

 


Засаждане на ранни картофи

Засаждането на ранните картофи се извършва, когато температурата на почвата в десет-сантиметровия почвен слой достигне 6-7°С. За Южна България оптималните срокове за засаждане на ранни картофи са между 20 февруари -10 март, а за Северна България между 20 март и 5 април. Всяко избързване или закъсняване на засаждането на ранните картофи се отразява неблагоприятно върху развитието им. При температура по-ниска от 6°С вкореняването и развитието на кълновете се забавя, поникването на растенията се удължава.

Ранните картофи формират много по-дребен храст от късните и понасят добре по-голяма гъстота на засаждане. При повечето сортове картофи най-подходящите разстояния на засаждане са 70-75 см между редовете и 20-25 см вътре в реда. При тази гъстота на засаждане се извършват нормално окопаването и загърлянето на картофите, без да се уврежда кореновата система и столоните. Тя осигурява 5500-6500 гнезда на декар. Посочените разстояния на засаждане водят до използването на по-голямо количество посадъчен материал (250-300 кг/дка), но в замяна на това се получават по-високи добиви стандартна продукция в ранните срокове на реколтиране. Дълбочината на засаждане е 8-12 см, като зависи от механичния състав на почвата, от срока на засаждане и от възможния риск за измръзване на клубените.

Картофите се засаждат ръчно или механизирано. При ръчно засаждане клубените се поставят в готовите бразди на 2/3 от височината им. Браздите по възможност се правят по посока изток-запад, като клубените се засаждат на южното изложение. При наклонени терени браздите се оформят напречно на наклона, за да се избегне ерозията на почвата. Клубените се поставят внимателно с кълна нагоре.

Грижите през вегетацията

Грижите през вегетацията за ранните картофи се състоят в навременно окопаване, подхранване с торове, загърляне на посевите, борба срещу плевелите, болестите и неприятелите и поддържане на оптимална почвена влажност.

При благоприятни климатични и почвени условия картофите поникват след 15-20 дни. При влажна и студена пролет поникването може да се забави и при торените с оборски тор почви има опасност от заплевеляване на посевите.

Първото окопаване на картофите или разрохкване на почвата в редове се извършва, когато растенията достигнат 8-12 см височина, а загърлянето - 10-12 дни по-късно. С първата копан се прави и подхранването с азотен тор в случаите, когато е предвидено да се внесе двукратно. При евентуално осланяване или измръзване на картофите подхранването с 5-6 кг азот и окопаването стимулират възстановителната им способност и образуването на нова листно-стъблена маса. При нужда засегнатите от измръзване посеви се поливат с 25-30 м3 вода на декар.

Поливане на ранни картофи

Ранните картофи са поливна култура. Критичен период по отношение на почвената и въздушната влага е фазата бутонизация-цъфтеж. В този период средният дневен прираст в теглото на клубените е максимален и нуждата от вода е най-голяма. Моментът на поливане на картофите се определя конкретно, като се имат предвид наличната почвена влага и физиологичнотото състояние на растенията. При нужда от вода храстът става по-тъмно зелен, а в обедните часове при слънчево време листата слабо завяхват. Поливането се извършва гравитачно или с дъждовална инсталация, с поливна норма 25-30 м3 вода на декар. Броят на поливките е в зависимост от количеството на падналите валежи и почвения тип. По-леките и песъчливи почви трябва да се поливат по-често за разлика от по-свързаните глинесто песъчливи почви. През периода на интензивно нарастване на клубените и формиране на добива почвената влажност се поддържа в границите от 65 до 80% от ППВ.

Важна грижа през вегетацията е навременната и качествена растителна защита на картофите. От гъбните болести за ранните картофи най-опасна е картофената мана. Първото третиране на посевите е профилактично и трябва да се извършва до сливането на листната маса в редовете. За целта се използват конкретни фунгициди с предпазно действие. След появата на първите признаци на болестта се прилагат системни препарати, имащи лечебни и предпазни ефекти.

Прибиране на ранните картофи

При прибиране на ранни картофи през втората половина на май обикновено не се налага посевите да се третират срещу картофена мана и колорадски бръмбар. По-късните посеви (юни) обаче трябва да се пръскат 1-2 пъти профилактично. Борбата срещу колорадския бръмбар е най-ефективна, когато се води срещу ларвите на бръмбари от първа и втора възраст.

Прибирането на ранните картофи започва през май и продължава да 15-20 юни. Извършва се с нож-скоба плуг или на ръка с мотика. Изваждането на ранните картофи трябва да става много внимателно. Обикновено ранните картофи се реколтират, преди да е настъпила пълната им зрялост, поради което младите клубени са неузрели, кожицата им лесно се забелва и бързо дава фира, която за едно денонощие може да достигна 4-6%. От 1 дка се получават 800-1500 кг/дка, но и повече ранни картофи.